همه دسته بندی ها
صدور احرار شرق
صدور احرار شرق

صدور احرار شرق

  • تهران بلوار کشاورز – خیابان عبداله زاده – کوچه افشین – پلاک 1- واحد2, تهران, تهران, ایران
  • 2188992123
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
  • صدور احرار شرق
  • 10102450690

کود آهن خضراء 7درصد

موجود در انبار

کود کلات آهن 7 درصد خضراء کود کلات پیشرفته آهن 7% خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی آهن در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سولفاتها و همچنین انواع کلات‌ها) دارد. کود کلات پیشرفته آهن خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است و طبق گزارش دانشگاه تهران، حداقل رهایش مؤثرتر و بیشتر از نمونه کلات آهن سوئیسی در دماها و شوری های مختلف دارد. کود کلات پیشرفته آهن خضراء علاوه بر افزایش سبزینگـی گیـاه، باعـث افزایـش راندمـان فتوسنتز گیـاه شده و از طریق افزایش احیاء نیتریت، مانع تجمع نیترات در گیـاه میگردد. گندم و برنج تغذیه شده با این کـود، در دانه و کلـش خود حاوی درصد بالایـی از عناصرآهن و روی هستند.

کود آهن خضراء 9 درصد

موجود در انبار

کود آهن 9 درصد خضراء کود کلات پیشرفته آهن 9% خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی آهن در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سولفاتها و همچنین انواع کلات‌ها) دارد. کود کلات آهن خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از PHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است و طبق گزارش دانشگاه تهران، حداقل 30 درصد رهایش مؤثرتر و بیشتر از نمونه کلات آهن سوئیسی در دماها و شوری های مختلف دارد. کود کلات پیشرفته آهن خضراء علاوه بر افزایش سبزینگـی گیـاه، باعـث افزایـش راندمـان فتوسنتز گیـاه شده و از طریق افزایش احیاء نیتریت، مانع تجمع نیترات در گیـاه میگردد. گندم و برنج تغذیه شده با این کـود، در دانه و کلـش خود حاوی درصد بالایـی از عناصرآهن و روی هستند

کود بور خضراء

موجود در انبار

کود بور خضراء کود کلات پیشرفته بور خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، محتوی عنصر بور در شکل کلاته است و کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی بور در بازار دارد. کود کلات پیشرفته بور خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pH 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

کود کلات روی خضراء

موجود در انبار

کود کلات روی خضراء کود کلات پیشرفته روی خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی روی در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سولفاتها و همچنین انواع کلات‌ها) دارد. کود کلات پیشرفته روی خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

کود کلات منگنز خضراء

موجود در انبار

کود کلات منگنز خضراء کود کلات پیشرفته منگنز خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، کاملاً محلول در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی روی در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سولفاتها و همچنین انواع کلات‌ها) دارد. کود کلات پیشرفته منگنز خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

کود کلات مولیبدن خضراء

موجود در انبار

کود کلات مولیبدن خضراء کود کلات پیشرفته مولیبدن خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی مولیبدن در بازار دارد. کود کلات پیشرفته مولیبدن خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

کود کلات میکرو کامل خضراء

موجود در انبار

کود کلات میکرو کامل خضراء کود کلات پیشرفته میکروکامل خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. کودهای میکروی موجود در بازار غالباً یک مخلوط یا محلول شیمیایی از سولفاتها و یا کلات های عناصر ریز مغذی هستند که در بهترین حالت محتوی مقداری از اسیدهای آمینه هستند. اما کود کلات میکروی کامل خضراء، یک ساختار منحصر به فرد (و نه مخلوط)، متشکل از 6 عنصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز، بور، مس و مولیبدن است. این کود، کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری به کار رفته در ساخت آن، جذب بهتر و مؤثرتری در مقایسه با بهترین کودهای محتوی عناصر میکرو در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سولفاتها و اکسیدها و همچنین کلات‌ها) در بازار دارد. کود کلات پیشرفته میکروی کامل خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از pHهای 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

کود کلاته مخصوص فضای سبز

موجود در انبار

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در ایران مشکل آلودگی هوا است. فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری، اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود هوای شهرها دارد. با توجه به اینکه گیاه در فرآیند فتوسنتز با دریافت گازهای مضر مانند CO و CO2 و تبدیل آن به O2 در کاهش آلودگی هوا نقش دارد، با افزایش سطح برگ و راندامان فتوسنتز می توان عمل به دام اندازی گازهای مضر اتمسفر و تولید اکسیژن را چند برابر نمود. کودهای کلاته خضراء تولید شده بر پایه فناوری پیشرفته قادرند سطح برگ را افزایش داده و راندمان فتوسنتز را تا 2.5 برابر افزایش دهند.

کودهای کلاته در مقیاس صنعتی

موجود در انبار

کودهای کلاته پیشرفته کشاورزی خضراء کودهای کلاته پیشرفته خضراء، نسل جدید کودها هستند که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید می شوند. مصرف این کودها در مزارع، باغات و گلخانه ها، موجب افزایش همزمان عملکرد ، کیفیت و سلامت تولیدات کشاورزی شده و مقاومت گیاهان را در مقابل انواع تنش های محیطی و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟