دسته‌بندی نشده

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان

طرح جدید ارزیابی

شرکت های دانش بنیان نوپا

شرکت های دانش بنیان نو آور

شرکت های دانش بنیان فن آور

نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

تغییر نوع مجوز از نوپا به نوآور و فناور

شرکت های دانش بنیان

شرکت یا موسساتی به عنوان شرکت دانش بنیان محسوب می شوند که استراتژی آنها بر مبنای حل مسائل و نو آوری باشد پارامترهای لازم برای ارزیابی را دار باشند.

ارزیابی این شرکت ها براساس آیین نامه ارزیابی که از جانب معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری به تسویب رسیده است انجام می شود.

معیار اصلی برای ارزیابی شرکتها ارائه کالا یا محصول می باشد که محصوالت ارائه شده باید در حوزه فناوری های برتر باشند.

 به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت یا دانش فنی فرآیند تولید محصول از متوسط سطح فناوریهای موجود در کشور بالاتر بوده و دستیابی به آن مستلزم انجام تحقیق و توسعه توسط یك تیم فنی خبره باشد.

 محصوالت دارای سطح فناوری قابل پذیرش ، در قالب فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان توسط دبیرخانه تدوین و منتشر می شود.

شرکت های دانش بنیان بر اساس آیین نامه جدید به سه دسته فناور، نوآور و نوپا دسته بندی می شوند.

طرح جدید ارزیابی

شرکت های دانش بنیان براساس آیین نامه  ارزیابی و حمایت های موسسات دانش بنیان ارزیابی و به تایید می رسند براساس جدیدترین آیین نامه که در اردیبهشت 1402 به تایید کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری و تولیدات دانش بنیان رسیده تغییراتی در نظام ارزیابی و حمایت صورت گرفته و مشکلات و چالش های قبلی را حل کرده در مدل جدید ارزیابی که طی جلسات متعدد با شرکت ها و صاحب نظران حوزه علم و فناوری طراحی شده مشکلاتی مثل:

 • در نظر نگرفتن مسیر رشد شرکت ها در طول زمان
 • یکسان بودن شاخص های ارزیابی
 • عدم توجه به مطلوبیت های ملی حل شده

در نظام جدید ارزیابی دانش فنی طراحی و ساخت محصولات توسط شرکت ها بالاتر از متوسط سطح فناوری های موجود در کشور باشد ودستیابی به آن ها مستلزم انجام تحقیق و توسعه توسط یک تیم فنی خبره می باشد

دو شرط دیگر تایید محصول دانش بنیان همچنان پا بر جا می باشد:

محصولات ارائه شده باید تولید شده باشند و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشند و دانش فنی طراحی و تولید محصول در شرکت وجود داشته باشد.

تغییرات دیگرتغییر جدید در دسته بندی ها می باشد که به سه دسته نوپا، نو آور و فن آور می باشد.

شاخص های که بر اساس آن شرکت ها به این سه دسته تعیین می شود فاکتورهای زیر می باشد:

 • داشتن برنامه تحقیق و توسعه و برنامه رشد مشخص
 • دارا بودن نیروی مرتبط با محصول دانش بنیان
 • دارا بودن درآمد عملیاتی برای محصولات دانش بنیان

در نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان علاوه بر در نظر گرفتن مطلوبیت های ملی-میهنی از فعالیت های نو آورانه با هدف ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و نو آوری حمایت می شود و شرکت ها براساس نقشه راه رشدشان می توانند از خدمات و مشوق های قانونی بهره مند شوند.

شرکت های دانش بنیان نوپا

شرکت ها و موسسات فعال در حوزه تحقیق و طراحی که هنوز از نظر کسب و کارو تولید کالاو اقتصاد به بلوغ و باز دهی کافی دست پیدا نکرده اند، در صورتی که تمامی شرایط زیر را دارا باشند به عنوان ((شرکت دانش بنیان نوپا)) تایید می شوند.

شرایط مورد احراز به قرار زیر می باشد:

 • شرکت حداقل یك محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان ساخته و ارائه کند.
 • درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از 50 میلیارد ریال باشد.
 • شرکت برنامه رشد خود را ارائه نموده و در فرآیند ارزیابی به تایید دبیرخانه برساند .

در شرط اول مربوط به محصول در صورتی که رسیدن به محصول اولیه بازه زمانی بیش از یک سال است در صورت داشتن شرایط زیر شرکت مورد تایید می باشد:

 1. برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل 50 درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد
 2. حداقل 50 درصد از نیرو ی انسانی شرکت به صورت تخصصی در تحقی قات مرتبط با موضوع فعالیت داشته است.
 3. شرکت موفق به اخذ گرنتهای علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی با اسناد مثبت تراکنش مالی واقعی از نهادهای دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده است.

شرکت های دانش بنیان نو آور

شرکت ها و موسسات فعال در حوزه تحقیق و طراحی که هنوز از نظر کسب و کارو تولید کالاو اقتصاد به بلوغ و باز دهی کافی دست پیدا نکرده اند، در صورتی که تمامی شرایط زیررا دارا باشند به عنوان ((شرکت دانش بنیان نوآور)) تایید می شوند.

 • شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا و خدمت دانش بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ارزیابی باشد.
 • درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.
 • شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.
 • سهم فروش کالاها و خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از 50 درصد باشد.

شرکت های دانش بنیان فن آور

شرکت ها و موسسات فعال در حوزه تحقیق و طراحی که هنوز از نظر کسب و کارو تولید کالا و اقتصاد به بلوغ و باز دهی کافی دست پیدا نکرده اند، در صورتی که تمامی شرایط زیررا دارا باشند به عنوان((شرکت دانش بنیان فناور)) تایید می شوند.

 • شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا وخدمت دانش بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ارزیابی باشد.
 • درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.
 • شرکت باید حداقل 10 نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.
 • سهم فروش کالاهاوخدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 ارزیابی شرکت های نوپا غیر حضوری و ارزیابی شرکت های نوآور و فناور حضوری خواهد بود.

فرایند ارزیابی نیز با ثبت نام درسامانه Reg.daneshbonyan.ir آغاز می‌شود.

تغییر نوع مجوز از نوپا به نوآور و فناور

شرکت­‌هایی که فروش آن­ها در ارزیابی قبلی زیر 5 میلیارد تومان بوده و بر اساس اظهارنامه مالیاتی 1401 میزان فروش کل به بالای 5 میلیارد تومان تغییر کرده است می‌توانند در سامانه دانش‌بنیان، بخش بررسی مجدد درخواست خود را به همراه مستندات مالی ارسال نمایند.

در صورت داشتن شرایط لازم برای تغییر مجوز از نوپا به فناور یا نوآور بعد از ورود به سامانه pub.daneshbpnyan.ir وارد سامانه شوید و از قسمتی که در پایین نمایش داده شده اقدام به بررسی مجدد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *