تولید و فرمولاسیون نانو ذرات دارویی

بی جکت

موجود در انبار

تيـاميـن به عنوان کوانزیم در واکنش های دکربوکسیلاسیون اکسیدایتو آلفاکتو اسیدها نقش اساسی دارد. تیامین در اکسیداسیون کامل گلوکز از طریق چرخه اسید سیتریک نقش عمده ای دارد. تیامین در حضور آنزیم پیروویک دکربوکسیلاز با اسید پیروویک واکنش می دهد و تبدیل به تیامن پیرو فسفات (TPP ) و استالدئید فعال می شود و سپس ریشه دو کربنه استالدئید طی یک سری واکنش های شیمیایی استیل دی هیدرو لیپو آمید را تولید می کند این ترکیب با کوانزیم A واکنش داده و تولید استیل کوانزیم A می نمایدو سپس استیل کوانزیم A وارد چرخه کربس شده و ایجاد انرژی می کند.

تری ویتادی

موجود در انبار

- ويتاميـن A در مـحافـظت و نگهداري تمامي سلول هاي اپيـتليـال بدن نقش مهمي دارد.وجود ويتاميـن A براي توليد و تمايز سلولـهاي مـخاطي لازم مي باشد . بافت پوششي دستگاه گوارش كاملا" به ويـتامـيـن A حساس هستند . ويـتامـيـن A در بينايي و درروند اسپـرماتوژنز در جنس نر و نگهداري آبستـنـي در جنس ماده و در فعالـيت استئوبلاستـيك و رشد استـخوان هم نقش اساسي دارد.

رتیناویت

موجود در انبار

ويتاميـن A در حفظ ساختار و اعمال طبـيـعي سلول هاي اپـيـتلـيال بدن نقش مهمي دارد. اين عمل ويتاميـن A در واقع كراتيـنه شدن سلول هاي ترشـحي را كاهش مي دهد و باعث تمايز سلول هاي مـخاطي ترشحي و تـحريك تولـيد توسط آنها مي شود . بافت پوششي دستگاه گوارش به حـضور يا عدم حـضور ويتاميـن A كاملا" حساس هستـند . در شرايط كمبود اين ويتاميـن ، بافت پوششي كراتيـنه مي شود . ويتاميـن A در بيـنايي هم نقش اساسي دارد . ويتاميـن A به رتيـنال تبديل مي شود ودر شبكيه با پروتئيـن اوپسيـن تركيب مي شود . اين تركيـب نهايي يعنـي ردوپسيـن با نور واكنش مي دهد و مسيـر عصبـي بيـنايي فعال مي شود .ويتاميـن A در فرايند اسپـرماتوژنز در جنـس نر و نگهداري آبسـتـنـي در جنـس ماده نقش اساسي دارد .در شرايط كمـبود ويتاميـن A سقط جنـيـن اتفاق مي افتد . نقش ديگر ويتاميـن A كمك به فعالـيـت استئوبلاسـتـيك و رشد استـخوان مي باشد .

فایبردن

موجود در انبار

ضد التهاب و ترمیم بافت قوی برای بهبود سریع انواع زخم های سطحی و سوختگی های درجه 1 و 2 طراحی شده است. این پانسمان با قابلیت زیست تخریب پذیری خود، ساختاری داربست مانند برای جایگزینی سلول های درحال تکثیر بافت جدید فراهم می کند که تا حد زیادی از ایجاد جای زخم جلوگیری نموده و همزمان با ترمیم زخم، جذب می گردد.

کپسول ژلاتینی نرم کورکدن35

موجود در انبار

کورکومین (ماده مؤثره ریشه زردچوبه ، گیاه کورکومالونگا) است که با دخالت در مسیرهای متعدد سلولی در بدن ، از بین برنده قدرتمند رادیکال های آزاد و تنظیم کننده هوشمند سیستم ایمنی است. کورکومین با کاهش استرس اکسیداتیو میتواند مقاومت بدن را در مقابل تخریب سلولی در بافتهای مغز، سینه، روده و پروستات افزایش دهد.

کورکومین

موجود در انبار

کورکومین (ماده مؤثره ریشه زردچوبه ، گیاه کورکومالونگا) است که با دخالت در مسیرهای متعدد سلولی در بدن ، از بین برنده قدرتمند رادیکال های آزاد و تنظیم کننده هوشمند سیستم ایمنی است. کورکومین با کاهش استرس اکسیداتیو میتواند مقاومت بدن را در مقابل تخریب سلولی در بافتهای مغز، سینه، روده و پروستات افزایش دهد.

مولتی ویتامین

موجود در انبار

ويتامين A در محافظت و نگهداري تمامي سلول‌هاي اپيتليال بدن نقش مهمي دارد. وجود ويتامين A براي توليد و تمايز سلول‌های مخاطي لازم می‌باشد. ويتامين D3 در حفظ مقدار كلسيم در گردش خون نقش مهمي دارد. ويتامين D و هورمون پاراتورمون در فراخواني كلسيم و فسفات استخوان نقش اساسي دارند. ويتامين E به‌عنوان آنتي اكسيدانت عمل می‌کند. ويتامين B1 بعد از جذب در كبد به آنورين پيرو فسفات (كوكربوكسيلاز) تبديل می‌شود.