نمایش 1–12 از 34 نتیجه

داروها، فرآورده ها و خدمات زیستی و تشخیصی

Elisa Kit – Vitamin D3 48 Test

موجود در انبار

ویتامین D نوعی سکواستروئید می باشد. این ویتامین دارای دو شکل شیمیایی مجزا (ویتامین D2 و D3) می باشد که از نظر بیولوژیکی دارای اثرات یکسان می باشند. ویتامین D2 یک ملکول 28 کربنی است که از ارگوسترول گیاهی مشتق می شود. در حالیکه ویتامین D3 یک ملکول 27 کربنی است و از کلسترول مشتق می گردد. شکل فعال بیولوژیکی ویتامین D در گردش خون، مشتق 25 هیدروکسیله آن می باشد. وقتی ویتامین D وارد بدن انسان می شود، در کبد هیدروکسیله شده و به شکل فعال آن تبدیل می شود. مشتق 25 هیدروکسیله ویتامین D، شکل عمده ذخیره ویتامین D در بدن می باشد. لذا تعیین غلظت 25-OH-Vitamin D3 در سرم، نشانگر اولیه سطح این ویتامین در بدن می باشد.

IRMA Kit – Beta HCG 100 Test

موجود در انبار

گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در طی دروران بارداری ترشح می شود. غلظت گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) در خون و ادرار در طی بارداری طبیعی بشدت افزایش می یاید. بعلاوه در بسیاری از تومورهای تروفوبلاستیک و غیرتروفوبلاستیک غلظت این گلیکوپروتئین افزایش می یابد. لذا تعیین غلظت سرمی HCG با سیستم های دقیق و صحیح اندازه گیری، راهی مطلوب برای تشخیص بارداری و اختلالات بارداری زودرس می باشد.

IRMA Kit – Ferritin 200 Test

موجود در انبار

کیت IRMA Ferritin موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی رادیواکتیو ساندویچی تهیه شده است. فریتین موجود در نمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروی فاز جامد (لوله ها) پوشش داده شده است و دیگری به ید-125 متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که دارای فریتین است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد.

Myco-Qtech Kit Detection

موجود در انبار

یکی از آلودگی های رایج در محیط های کشت سلولی، آلودگی با مایکوپلاسما می باشد که ممکن است تا ماه ها تشخیص داده نشود. مایکوپلاسما به صورت انگل درون سلولی وارد سلول ها می شود و با سلول های کشت داده شده برای دستیابی به موادغذایی رقابت می کند. آنتی بیوتیک هایی مثل پنی سیلین و استرپتومایسین که در کشت سلولی استفاده می شود، آلودگی مایکوپلاسما را از بین نمی برند. آلودگی با مایکوپلاسما خصوصیات سلول های کشت داده شده را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد مشکلات زیادی در تست های آزمایشگاهی و فرایندهای مربوط به تولید داروهای نوترکیب می شود. بنابراین توصیه می شود به صورت پیوسته به خصوص زمانی که سلول جدیدی از مراکز بانک سلولی تهیه می شود و قبل از پاساژ و تهیه بانک سلولی، آزمایش مایکوپلاسما برای آن رده سلولی انجام شود. شرکت لیوژن فارمد با طراحی کیت تشخیص مایکوپلاسما به روش مولکولی Myco-Qtech Kit (Detection)، ش

SYBR Green qPCR Master Mix (2X), High ROX

موجود در انبار

حاوی آنزیم Taq DNA Polymerase تغییر یافته با سرعت بالای پردازش، حساس به مقادیر کم DNA الگو و مقاوم به انواع مهارکننده‌ها و حلال‌های آلی به جا مانده از فرآیند جداسازی DNA – PCR efficiency بسیار بالا در محدوده غلظتی وسیع DNA الگو – استفاده از آنتی بادی اختصاصی علیه آنزیم Taq DNA Polymerase جهت غیرفعال نگه داشتن آنزیم در دمای اتاق و در شروع سیکل اول دمایی

Taq DNA Polymerase Master Mix (2X), RED

موجود در انبار

حاوی آنزیم خالص شده با انواع روش‌های کروماتوگرافی در چندین مرحله – حاوی تمامی مواد مورد نیاز برای انجام واکنش PCR (به جز نمونه و پرایمرها) – بازدهی بالای تولید محصول – سرعت و دقت بالا حین انجام آزمایش – امکان تکرارپذیری بالا – فاقد آلودگی با DNA باکتری – حاوی رنگ جهت تشخیص حرکت نوکلئیک اسیدها در الکتروفورز افقی – مناسب در TA Cloning به علت افزودن نولکئوتید 3′-A به انتهای محصول PCR

آلبومین نوترکیب انسانی

موجود در انبار

آلبومین سرم انسانی ( HSA ) فراوان ترین پروتئین موجود درپلاسمای خون انسان است و توسط کبد سنتز می شود.حدود 60 % از کل پروتئین هاي پلاسما را به خود اختصاص داده و نیمه عمر آن حدود 20 روز است. آلبومین از معدود پروتئین هایی است که فاقد کربوهیدرات بوده و مسئول تنظیم فشاراسمزی خون می باشد. این پروتئین با غلظت بالا و خلوص کافی در حال تولید می باشد.

آنتی بادی های مونوکلونال

موجود در انبار

پادتن‌های تک‌تیره پادتن‌هایی تک‌اختصاصی هستند که همه مشابه هم هستند چون از سلول‌های ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شده‌اند ایجاد شده، برخلاف پادتن‌های پلی کلونال که از سلول‌های ایمنی متفاوتی ایجاد می‌شوند. پادتن‌های تک‌تیره اتصال تک ظرفیتی دارند بدین معنی که همه به یک نوع اپیتوپ متصل می‌شوند.

آنتی‌بادی پلی‌کلونال

موجود در انبار

آنتی‌بادی پلی‌کلونال (pAbs) آنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط دودمان‌های مختلف سلول B در داخل بدن (در حالی که آنتی‌بادی‌های مونوکلونال از یک دودمان سلولی تولید می‌شوند) ترشح می‌شوند. آن‌ها مجموعه‌ای از مولکول‌های ایمونوگلوبین هستند که در برابر یک آنتی‌ژن خاص واکنش نشان می‌دهند و هر یک اپی توپی متفاوت را شناسایی می‌کنند.

آنزیمهای دارویی

موجود در انبار

آنزیمهای دارویی مهترین کاربرد آنزیم­های دارویی در کنترل بیماریهای ذخیره­ای لیزوزومی" LSDs " است. بیماریهای Gaucher و Fabry شایعترین بیماریهای این گروه هستند که فراوانی آن­ها در جمعیتهای مختلف متفاوت است.آنزیم آلفا – گالاکتوزیداز A گلیکوپروتئینی با دو زیر واحد مشابه (با 398 اسید آمینه) است که برای درمان سندرم فابری اندرسون که در سال 2003 مجوز FDA را اخذ نمود. این آنزیم تحت نام تجاری Fabrazyme (آگالزیداز بتا) توسط شرکت Genzyme و با نام Replagal (آگالزیداز الفا) توسط شرکت Shire Therapies AB تولید و عرضه می­شود. بازار مصرف Fabrazyme در دنیا 907 میلیون دلار و Replagal حدود 622 میلیون دلار است. در ایران آماری برای مصرف این دارو ثبت نشده است اما براساس آمار جهانی تعداد بیماران در ایران حدود 40 تا50 نفر تخمین زده می­شود. داروی Fabrazyme (آگالزیداز بتا) به میزان mg/Kg 1 استفاده می شود و هر دو هفته یکبار تزریق می گردد اما Replagal به میزان mg/Kg 2/0 مورد استفاده قرار می گیرد. هر دو دارو به طور میانگین حدود 200 هزار دلار سالانه برای هر بیمار هزینه دارند.

پروتئین 3-3-14 (ایزوفرم زتا)

موجود در انبار

پروتئین های 14.3.3، پروتئین های اسیدی هستند که اولین بار، در 1967 از عصاره مغز گاو جدا شدند. توالی این پروتئین ها در یوکاریوت ها به شدت محافظت شده می باشد. این پروتئین ها از اجزای اساسی سیگنالینگ وابسته به فسفوریلاسیون محسوب می شوند و در پروسه های مهم سلولی مانند سیکل سلولی ،آپوپتوز، تنظیم اسکلت سلولی و کانال ها و نسخه برداری، رشد، تقسیم و تمایز و پاسخ به استرس، شرکت دارند. فراوانی آنها در مغز (1% پروتئین های مغز)، از همه بافت ها، بیشتر است و این امر به نقش مهم آنها در عملکرد نرون ها، اشاره دارد. ابتدا پروتئین های 14.3.3 را فعال کننده های سنتز نرو ترانس میتر لقب داده بودند.

تشخیص 4 ژنوتایپ اصلی

موجود در انبار

اساس کار آن اتصال به DNA دو رشته ای تک رشته ای و RNA می باشد و باند های ایجاد شده بر روی ژل آگارز در طول موج های UV و محدوده نور آبی قابل رویت است. این محصول باانواع دستگاه های ژل داک و ترانسلومیناتور سازگاری کامل دارد.