نمایش دادن همه 7 نتیجه

کود و سم غیر شیمیایی و غیر میکروبی

پارس باسیل

موجود در انبار

قارچ کش پارس باسیل یکی از بهترین راه حلها برای پیشگری از بیماری های خاکزی مثل فوزاریوم، فایتوفترا، پیتیوم و … است .قارچ کش پارس باسیل محصولی کاملا ارگانیک و بیولوژیک است که جهت کنترل انواع قارچ های باغی و زراعی مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد. این محصول حاوی باکتری بومی به نام Bacillus velezensis می باشد که تولید کننده متابولیت ضد قارچ بسیار قوی ایتورین A می باشد. در این ضد قارچ تعداد اسپور و باکتری زنده در هر میلی لیتر: ده به توان ١٠. پارس باسیل به حالت مایع عرضه می گردد و برای ضد عفونی کردن خاک، بذر، ریشه، غده و نشا کارایی فراوانی دارد و همچنین برای محلول پاشی اندام های هوایی گیاهان نیز می توان از آن بهره برد. در ادامه به مبحث پارس پاسیل می پردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

حشره کش

موجود در انبار

حشره کش غیر سیستمیک تماسی ونفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی از گروه ارگانوفسفره است که با اختلال در آنزیم استیل کولین استراز و سلول های عصبی موجب مرگ حشرات میشود.

حشره کش

موجود در انبار

سایپرمترین حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی است که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال پالس ها در طول رشته عصبی موجب مرگ حشرات می شود.

علف کش

موجود در انبار

جهت مبارزه علیه علف های هرز پهن برگ مزارع چغندر قند قبل و بعد از کاشت چغندر قند مورد استفاده قرار میگیرد مقدار مصرف‌ : ۱. قبل از جوانه زدن علف های هرز تا مرحله ۴ برگی چقندر قند ۵-۴ کیلوگرم در هکتار ۲.بعد از جوانه زدن علف های هرز و ۴ برگی شدن چقندر قند ۵ کیلوگرم در هکتار

علف کش

موجود در انبار

علف کشی سیستمیک، انتخابی مزارع گندم است که از طریق اندام هوایی گیاه جذب شده و بازدارنده آنزیم استیل کوآنزیم آکروبوکسیلاز میباشد که با اختلال در ساخت غشاء،رشد ریشه و اندام های هوایی در نهایت مرگ گیاه را طی یک الی دوهفته موجب میشود.

علف کش

موجود در انبار

هالوکسی فوپ آر متیل استر علف کشی انتخابی ،سیستمیک، مزارع چغندرقند،کلزا و پیاز است که از طریق اندام هوایی وبرگ گیاه جذب شده و بازدارنده آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز میباشد و مانع رشد بافت های مریستمی و اختلال در ساخت غشاء،رشد ریشه ودر نهایت موجب مرگ علف های هرز باریک برگ میشود.

علف کش

موجود در انبار

توفوردی + ام سی پ آ علف کشی هورمونی ، انتخابی و سیستمیک می باشد که از طریق برگ و ریشه جذب علف هرز شده و با ایجاد اختلال در رشد و تنفس و فعالیت اکسین باعث از بین بردن علف های هرز پهن برگ می گردد