به نژادی

بذر خربزه خاتونی

موجود در انبار

بذر استاندارد خربزه واریته خاتونی ۹۳ این بذر اولین رقم اصلاح شده خربزه در کشور است که اصلاح آن توسط گروهی از متخصصین کشاورزی صورت گرفته است.عملکرد و خصوصیات کیفی آن در مقایسه با ارقام وارداتی از برتری قابل توجهی برخوردار است. عملکرد بالا ، کیفیت مطلوب میوه، شبکه بندی و رنگ مناسب یکنواختی، بازارپسندی از مهمترین ویژگی های این رقم می باشد.گیاهی است متوسط رس که بالاترین عملکرد در ۴۷۰۰ بوته در هکتار( فاصله بین ردیف ها ۳ متر و روی ردیف۷۰ سانتی متر ) به دست می اید. پتانسیل تولید این رقم بیش از ۵۰ تن در هکتار است که تحت شرایط مطلوب زراعی و مدیریت صحیح به دست می اید. مصرف بذر در هکتار یک کیلوگرم و میزان مصرف اب با توجه به روش ابیاری (قطره ای ، نشتی و جوی پشته ای ) بین ۶تا ۱۰ هزار متر مکعب در هکتار می باشد.جهت دستیابی به عملکرد بالا ، تغذیه مناسب و کنترل افات و بیماری ها در قالب برنامه تدوین شده کارشناسان شرکت ضروری می باشد. به دلیل انتخاب بوته ها

بذر هیبرید ذرت شیرین و فوق شیرین

موجود در انبار

بذر ذرت شیرین به عنوان یکی از مهمترین انواع ذرت های ویژه جایگاه خود را در سبد غذایی مردم بسیاری از کشورها باز و تثبیت نموده است. در ایران مردم غالبا ذرت شیرین را به عنوان ذرت مکزیکی می شناسند که در تمام فصول سال در دسترس می باشد.

چغندر قند اصلاح شده

موجود در انبار

مقاوم به بیماری ریزومانیا و نماتد مولدگره ریشه تک جوانه زمان مناسب کاشت فصل بهار می باشد و در مناطق معتدل کاشت می شود و عملکرد ریشه بالا می باشد.

گندم رقم جديد “پيام”

موجود در انبار

مناسب کشت در شرايط كم آبي در اقليمهاي سرد و معتدل سرد كشور رقم پيام حاصل دورگ يك لاين از كراسهاي گندم سبلان با ارقام خارجي ميباشد. اين رقم داراي تيپ رشد بينابين، متحمل به كم آبي و داراي عمكرد بالاتر از ارقام رايج اقليم سرد در شرايط محدوديت آب (يك تا دو نوبت آبياري در بهار) با بهره‌وري بالاي آب است. مقاوم به بيماري زنگ زرد بوده و مقاومت نسبي خوبي به بيماري‌هاي زنگ قهوه‌اي و سياه دارد و از كيفيت نانوايي بسيار خوب برخوردار است.

گندم رقم جديد “سالار”

موجود در انبار

مناسب کشت در دو شرايط كم آبي و آبياري مرسوم در اقليمهاي سرد و معتدل سرد خشک اين رقم حاصل دورگ گيري بين گندم رقم “اسپري” از كشور كانادا با كيفيت خوب نانوايي، گندم پارسي از ايران و گندم مجاري MV17 ميباشد. گندم سالار داراي تيپ رشد بينابين دو منظوره براي كشت در هر دو شرايط آبياري نرمال و محدوديت آب معرفي شده است. رقم “سالار” داراي عمكرد بالاتر از ارقام رايج اقليم سرد در شرايط كم آبي مي‌باشد. مقاوم به بيماري زنگ زرد، داراي سازگاري وسيع به شرايط مختلف آب و هوايي، پاكوتاه مقاوم به خوابيدگي، بسيار پر پنجه و كود پذير است. رنگ دانه آن سفيد و وزن هزار دانه 42 تا 48 گرم و داراي كيفيت نانوايي بسيار خوب با كشش گلوتن قوي مي‌باشد.

لاین جدید گندم دیم شماره 15213

موجود در انبار

مناسب اراضی دیم با بارندگی کم در اقلیمهای سرد و معتدل سرد و خشک کشور شجره: حاصل ادورگهای ارقام سرداری و رصد با یک لاین گندم مقاوم به بیماری زنگ زرد میباشد مزيت: مقاوم به تنش خشكي با حدود 16 % برتری عملکرد دانه در مقایسه با گندم “باران” رقم شاهد مرسوم مناطق دیم میباشد. در طول 3 سال زراعی اخیر متوسط عملكرد آن بین 2700 تا 3100 کیلوگرم دانه در هکتار در شرایط دیم توام با تنش شدید خشکی بوده است. در شرایط یکبار آبیاری تکمیلی عملکرد آن به بیش از 5 تن دانه در هکتار افزایش داشته است.