همه دسته بندی ها
داده افراز
داده افراز

داده افراز

  • تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه‌نظری، پلاک 28، برج ناهید, تهران, تهران, ایران
  • 02122228925
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
  • سبز داده افزار
  • 10102035613

BPMN در GALEX ERP

موجود در انبار

مدیریـت کسـب و کار مبتنـی اسـت بــر مدیریــت فرآیندهایـی کـه هـر کسـب و کاری بـر پایـه‌ی آنهـا، عملیـات اجرایـی خـود را انجـام می‌دهــد. بســته بــه انــدازه‌ی ســازمان و ماموریــت هــر فرآینــد، یــک فرآینــد می‌توانــد ســاده و یــا بســیار گســترده و پیچیــده باشـد.

برنامه‌سازی چابک (GreenAGEX)

موجود در انبار

GreenAGEX یک موتور برنامه‌ساز برای ساخت نرم‌افزارهای مبتنی بر بانک اطلاعاتی است و در عمل ثابت کرده است سرعت توسعه نرم‌افزار را به طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد.
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

0 مقایسه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
منو